Program współpracy

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok.

Program współpracy – plik w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok

treść ogłoszenia

projekt Programu współpracy na 2020 rok

 

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.

Program współpracy na 2019 rok

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018.

Program współpracy na 2018 rok

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017.

Program współpracy

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok

program współpracy z organizacjami 2016

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok

Program współpracy z organizacjami w 2015 roku

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2014 rok

program

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2013 rok
program

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2012rok

program współpracy

 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok

program współpracy

 

Program
Współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010.

Program współpracy