Program współpracy

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2024 rok

Zarządzenie w sprawie konsultacji

projekt Programu współpracy na 2024 rok

formularz konsultacji (tu: formularz w wersji edytowalnej)

Strona ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2023 rok:

Program współpracy – strona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Program współpracy – treść

 

Protokół z konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023 rok:

treść protokołu

skan protokołu

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023 rok

Zarządzenie w sprawie konsultacji

projekt Programu współpracy na 2023 rok

formularz konsultacji (tu: formularz w wersji edytowalnej)

Strona ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok:

Program współpracy – strona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Program współpracy – treść

 

Protokół z konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022 rok:

treść protokołu

skan protokołu

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022 rok

Zarządzenie w sprawie konsultacji

projekt Programu współpracy na 2022 rok

formularz konsultacji  (tu: formularz w wersji edytowalnej)

Strona ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


 

Wieloletni program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2021 – 2023:

Wieloletni program współpracy -treść

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

 

Protokół z konsultacji
projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2021 – 2023:

treść protokołu

skan protokołu

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2021 – 2023

Zarządzenie w sprawie konsultacji

projekt Wieloletniego programu współpracy na lata 2021 – 2023

formularz konsultacji (tu: formularz w wersji edytowalnej)

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok:

Program współpracy – treść

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

 

Protokół z konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok:

treść protokołu

skan protokołu

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok

Zarządzenie w sprawie konsultacji

projekt Programu współpracy na 2021 rok

formularz konsultacji  (tu: formularz w wersji edytowalnej)

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok.

Program współpracy – plik w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Ogłoszenie konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Oborniki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok

treść ogłoszenia

projekt Programu współpracy na 2020 rok

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.

Program współpracy na 2019 rok

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018.

Program współpracy na 2018 rok

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017.

Program współpracy

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok

program współpracy z organizacjami 2016

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok

Program współpracy z organizacjami w 2015 roku

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2014 rok

program

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2013 rok
program

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2012rok

program współpracy

 


 

Program
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok

program współpracy

 


 

Program
Współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010.

Program współpracy