Odpady z gospodarstw rolnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r, o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Kontakt

1.        

Eurowartex

ul. Mostowa 5,

64-600 Oborniki

folia, sznurek, opony

+48 61-646-22-55

www.eurowartex.pl

2.        

Agro OPC

ul. Izdby 5,        

 88-300 Mogilno

folia

+48 601-236-867

www.agroopc.com

3.        

Grupa RECYKL S.A.

ul. Letnia 3,

63-100 Śrem

opony

www.recykl.pl

4.        

LS-Plus Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1,

64-330 Opalenica

folia, opony, sznurek

+48 517-243-210

www.lsplus.pl

5.        

Pogotowie Odpadowe Sp. z o.o.

ul. Obornicka 1,

62-005 Owińska

sznurek

+48 533 348 633

pogotowie-odpadowe.pl

 

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.