rewitalizacja

Gminny Program Rewitalizacji 2022-2032

  • Obwieszczenie Burmistrza Obornik w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OBORNIK


  • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki wraz z załącznikami graficznymi nr 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 w skali 1 :5000

PROJEKT UCHWAŁY OBSZARY GPR

zał_01_Z1-R1_drukA4

zał_02_Z2-R2_Z3-R3_drukA3

zał_03_Z4-R4_drukA3

zał_04_Z5-R5_Z6-R6_drukA3

zał_05_Z7-R7_drukA3

zał_06A_Z8-R8_drukA3

zał_06B_Z8-R8_drukA3

zał_07A_Z9-R9_drukA3

zał_07B_Z9-R9_drukA3

zał_08_Z10-R10_drukA3

zał_09_Z11-R11_drukA4

zał_10_Z12-R12_drukA3

zał_11_Z13-R13_drukA4

zał_12_Z14-R14_Z15-R15_drukA4

zał_13_Z16-R16_Z17-R17_drukA4

zał_14_Z18-R18_drukA4


Rozpoznanie opinii społecznej mieszkańców Gminy Oborniki na temat Rewitalizacji

ANKIETA

  • Arkusz informacyjny do ankiety

ARKUSZ INFORMACYJNY DO ANKIETY

 


DIAGNOZA 2022

INFORMACJA PODSUMOWANIE KONSULTACJI