rewitalizacja

Konsultacje społeczne

     Ogłoszenie-06.10.2017


 

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki, co stanowi pierwszy etap działań zmierzających do sporządzenia na podstawie art. 14 ustawy o rewitalizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 grudnia 2016r. do dnia 10 lutego 2017r.

Spotkania z interesariuszami:

  • 02 lutego 2017r. (czwartek) o godzinie 16 30 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wargowo
  • 06 lutego 2017r. (poniedziałek) o godzinie 16 00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach (I piętro)
  • 07 lutego 2017r. (wtorek) o godzinie 16 30 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowanówko

Dokumenty:

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne

 

Opinie lokalnej społeczności na temat rewitalizacji – Raport

 

Diagnoza uwarunkowań społeczno – gospodarczo – przestrzennych Gminy Oborniki służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu

 

obwieszczenie

 

Obwieszczenie 08.09.2017

 

Ogłoszenie 06.10.2017