Rada Seniorów – Informacje

Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie.

Każda faza życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś, posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymywania, jest również okresem nabycia określonych praw, jak i przypisanych obowiązków.

W gminie Oborniki w wieku senioralnym powyżej 60 roku życia mieszka 6500 osób.

Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie warunków zapewniających seniorom wysoką jakość życia.

Głównym celem Obornickiej Rady Seniorów będzie służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Będziemy współpracować z Rada Miejską w Obornikach i Burmistrzem jako organ opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Jestem przekonany, że Obornicka Rada Seniorów swoją działalność skieruje głownie na:

1. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości;

2. Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych i ich autorytetu

3. Ustalania priorytetowych zadań na rzecz seniorów;

4. Monitorowanie ich potrzeb;

5. Umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami.

 

Eugeniusz Kierstan

Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów

  Powołanie ORS  

 


 

  Plan – założenia ORS 2014-2018  

 


 

Plan pracy ORS 2017 rok

 


 

Obornicka Rada Seniorów posiada własne logo.

 

Na sesji Obornickiej Rady Seniorów w dniu 14 marca 2017 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Logo Obornickiej Rady Seniorów. Projekt opracował Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów wraz z Biurem Promocji  i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 


 

                            Radni Rady Seniorów zapraszają na dyżury                            

Dyżury radnych odbywać się będą w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 11.00 – 12.00

Poniedziałek godzina 11.00 – 12.00 – w Klubie Senior+ ul. Kościelna 2.

Czwartek godzina 11.00 – 12.00 w Urzędzie Miejskim I p. pokój 110.

W Urzędzie Miejskim można skorzystać z windy – wejście od ulicy Kowanowskiej.

Wnioski i propozycje ułatwiające życie Seniorom w naszej gminie, można również składać telefonicznie pod numerem: 61 65 59 100 ( w czasie pełnienia dyżurów) oraz mailowo: rada.seniorow@oborniki.pl lub na stronie obornickich seniorów: w zakładce kontakty: https://seniorzy.oborniki.pl/formularz-kontaktowy/

 


                                                                  Karta życia                                                                 

 


 

Od 2014 roku w holu głównym Urzędu Miejskiego znajduje się SKRZYNKA POMYSŁÓW, PROPOZYCJI I WNIOSKÓW, która powstała z inicjatywy Obornickiej Rady Seniorów.

Przeznaczona jest dla osób, które nie mogą przybyć na dyżury radnych ORS, a chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat funkcjonowania samorządu, sprawami związanymi z seniorami, czy też nowatorskimi rozwiązaniami i pomysłami, dotyczącymi ułatwienia życia mieszkańcom gminy Oborniki.

Seniorzy mogą przedstawić również osobiste problemy, z którymi borykają się każdego dnia. Wszystkie wnioski, pomysły są skrupulatnie rozpatrywane na sesjach Obornickiej Rady Seniorów i kierowane do burmistrza. Na każdy wniosek Obornicka Rada Seniorów przesyła odpowiedź imiennie na adres wnioskodawcy, dlatego prosimy o umieszczanie swojego adresu lub numeru telefonu.

Skrzynki znajdują się również w klubach seniora, w biurze UTW, w Klubie PZERiL oraz w administracji „Spółdzielni Mieszkaniowej”. Przy skrzynkach umieszczono kartki, na których można wpisać swoje uwagi, które są cennym pomocniczym materiałem zarówno dla burmistrza, jak i członków Obornickiej Rady Seniorów.

Seniorze! Każdy pomysł, każda propozycja to poprawa wizerunku naszego miejsca zamieszkania i Twój bezpośredni udział w budowaniu małej Ojczyzny, jaką jest gmina Oborniki!

 

 

 


     Uchwały podjęte przez Obornicką Radę Seniorów:   

Uchwała Nr I/1/15

Uchwała Nr I/2/15

Uchwała Nr I/3/15

Uchwała Nr I/4/15

Uchwała Nr I/5/15

Uchwała Nr I/6/15

Uchwała Nr I/7/15

Uchwała Nr I/8/15

Uchwała Nr I/9/15

Uchwała Nr I/10/15

Uchwała Nr I/11/15

Uchwała Nr I/12/15

Uchwała Nr I/13/15

Uchwała Nr I/14/15

Uchwała Nr I/15/15

Uchwała Nr I/16/16

Uchwała Nr I/17/16

Uchwała Nr I/18/16

Uchwała Nr I/19/16

Uchwała Nr I/20/16

Uchwała Nr I/21/16

Uchwała I/ 22/ 17

Uchwała Nr I/23/17

Uchwała Nr I/24/17

Uchwała Nr I/25/17

Uchwała Nr I/26/17

Uchwała Nr I/27/17

Uchwała Nr I/28/17

Uchwała Nr I/29/17

Uchwała Nr I/30/17

Uchwała Nr I/31/17

Uchwała Nr I/32/17

Uchwała I /33 /18

Uchwała Nr I/34/18

Uchwała Nr I/35/18

Uchwała Nr I/36/18

Uchwała Nr I/37/18


Uchwały podjęte przez II kadencję Obornickiej Rady Seniorów 

Uchwała nr 1

Uchwała  nr 2

Uchwała Nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Uchwała nr  6 

Uchwała nr 7

Uchwała nr 8

Uchwała nr 9

Uchwała nr 10