Rada Seniorów – Informacje

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Obornickiej Rady Seniorów

 


Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie.

Każda faza życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś, posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymywania, jest również okresem nabycia określonych praw, jak i przypisanych obowiązków.

W gminie Oborniki w wieku senioralnym powyżej 60 roku życia mieszka 6500 osób.

Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie warunków zapewniających seniorom wysoką jakość życia.

Głównym celem Obornickiej Rady Seniorów będzie służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Będziemy współpracować z Rada Miejską w Obornikach i Burmistrzem jako organ opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Jestem przekonany, że Obornicka Rada Seniorów swoją działalność skieruje głownie na:

1. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości;

2. Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych i ich autorytetu

3. Ustalania priorytetowych zadań na rzecz seniorów;

4. Monitorowanie ich potrzeb;

5. Umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami.

 

Eugeniusz Kierstan

Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów

Powołanie ORS  


Statut Obornickiej Rady Seniorów


Plan – założenia ORS 2014-2018  


Plan pracy ORS 2017 rok


 

Obornicka Rada Seniorów posiada własne logo:

 

Na sesji Obornickiej Rady Seniorów w dniu 14 marca 2017 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Logo Obornickiej Rady Seniorów. Projekt opracował Przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów wraz z Biurem Promocji  i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 


                                                                  Karta życia                                                                 

 


 

Od 2014 roku w holu głównym Urzędu Miejskiego znajduje się SKRZYNKA POMYSŁÓW, PROPOZYCJI I WNIOSKÓW, która powstała z inicjatywy Obornickiej Rady Seniorów.

Przeznaczona jest dla osób, które nie mogą przybyć na dyżury radnych ORS, a chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat funkcjonowania samorządu, sprawami związanymi z seniorami, czy też nowatorskimi rozwiązaniami i pomysłami, dotyczącymi ułatwienia życia mieszkańcom gminy Oborniki.

Seniorzy mogą przedstawić również osobiste problemy, z którymi borykają się każdego dnia. Wszystkie wnioski, pomysły są skrupulatnie rozpatrywane na sesjach Obornickiej Rady Seniorów i kierowane do burmistrza. Na każdy wniosek Obornicka Rada Seniorów przesyła odpowiedź imiennie na adres wnioskodawcy, dlatego prosimy o umieszczanie swojego adresu lub numeru telefonu.

Skrzynki znajdują się również w klubach seniora, w biurze UTW, w Klubie PZERiL oraz w administracji „Spółdzielni Mieszkaniowej”. Przy skrzynkach umieszczono kartki, na których można wpisać swoje uwagi, które są cennym pomocniczym materiałem zarówno dla burmistrza, jak i członków Obornickiej Rady Seniorów.

Seniorze! Każdy pomysł, każda propozycja to poprawa wizerunku naszego miejsca zamieszkania i Twój bezpośredni udział w budowaniu małej Ojczyzny, jaką jest gmina Oborniki!

 

 

 


  Uchwały podjęte przez Obornicką Radę Seniorów:

Uchwała Nr I/1/15

Uchwała Nr I/2/15

Uchwała Nr I/3/15

Uchwała Nr I/4/15

Uchwała Nr I/5/15

Uchwała Nr I/6/15

Uchwała Nr I/7/15

Uchwała Nr I/8/15

Uchwała Nr I/9/15

Uchwała Nr I/10/15

Uchwała Nr I/11/15

Uchwała Nr I/12/15

Uchwała Nr I/13/15

Uchwała Nr I/14/15

Uchwała Nr I/15/15

Uchwała Nr I/16/16

Uchwała Nr I/17/16

Uchwała Nr I/18/16

Uchwała Nr I/19/16

Uchwała Nr I/20/16

Uchwała Nr I/21/16

Uchwała I/ 22/ 17

Uchwała Nr I/23/17

Uchwała Nr I/24/17

Uchwała Nr I/25/17

Uchwała Nr I/26/17

Uchwała Nr I/27/17

Uchwała Nr I/28/17

Uchwała Nr I/29/17

Uchwała Nr I/30/17

Uchwała Nr I/31/17

Uchwała Nr I/32/17

Uchwała I /33 /18

Uchwała Nr I/34/18

Uchwała Nr I/35/18

Uchwała Nr I/36/18

Uchwała Nr I/37/18


Uchwały podjęte przez II kadencję Obornickiej Rady Seniorów 

Uchwała nr 1

Uchwała  nr 2

Uchwała Nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Uchwała nr  6 

Uchwała nr 7

Uchwała nr 8

Uchwała nr 9

Uchwała nr 10

Uchwała nr 12 

Uchwała nr 13 

Uchwała nr 14 

Uchwała nr 15 


Uchwała nr 16

Uchwała nr 17 

Uchwała nr 18 

Uchwała nr 19 

Uchwała nr 20

Uchwała nr 21

Uchwała nr 22

Uchwała nr 23


Uchwała nr 24

Uchwała nr 25

Uchwała nr 26

Uchwała nr 27

Uchwała Nr II 28 21

Uchwały Nr II 29-30 21


uchwała II 31 22

Uchwała ORS z 20.12.22r.


Uchwała Nr II 34 2023

Uchwała Nr II 35 2023