Bez kategorii

Konsultacje w sprawie przebiegu korytarzy obwodnicy S 11

Konsultacje w sprawie przebiegu korytarzy obwodnicy S 11

4 warianty przebiegu obwodnicy S11 do konsultacji przesłała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do Gminy Oborniki. Warianty te częściowo były konsultowane z obornickim samorządem, jednak ich ostateczny kształt jest  inny niż  ten opiniowany przez obornicki samorząd.

Mając gotowe projekty przesłane do wglądu Urząd Miejski w Obornikach postanowił przeprowadzić spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Pierwsze odbyło już w Rożnowie, a jego efektem była wspólna wizyta w GDDKiA byłej burmistrz Obornik, a aktualnie radnej z Rożnowa Anny Rydzewskiej i burmistrza Tomasza Szramy. W trakcie wizyty samorządowcy przedłożyli swoje opinie dotyczące przebiegu korytarzy, oraz przedstawili zastrzeżenia mieszkańców Rożnowa. Aktualnie z projektami zapoznają się Radni Rady Miejskiej w Obornikach, a także planowane są kolejne spotkania konsultacyjne. Warianty przesłane przez GDDKiA w takim kształcie nie otrzymają pozytywnej opinii samorządu obornickiego. 

 

Wariant 1.1.

Wariant 1

Wariant 2.2

Wariant 2

Wariant 3.3.

Wariant 3

Wariant 4.4

Wariant 4