Bez kategorii

Konsultacje w sprawie przebiegu korytarzy obwodnicy S 11

Konsultacje w sprawie przebiegu korytarzy obwodnicy S 11

4 warianty przebiegu obwodnicy S11 do konsultacji przesłała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do Gminy Oborniki. Warianty te częściowo były konsultowane z obornickim samorządem, jednak ich ostateczny kształt jest  inny niż  ten opiniowany przez obornicki samorząd.

Mając gotowe projekty przesłane do wglądu Urząd Miejski w Obornikach postanowił przeprowadzić spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Pierwsze odbyło już w Rożnowie, a jego efektem była wspólna wizyta w GDDKiA byłej burmistrz Obornik, a aktualnie radnej z Rożnowa Anny Rydzewskiej i burmistrza Tomasza Szramy. W trakcie wizyty samorządowcy przedłożyli swoje opinie dotyczące przebiegu korytarzy, oraz przedstawili zastrzeżenia mieszkańców Rożnowa. 

Po przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców gminy Oborniki w ramach przygotowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu przekazuje raport ze spotkań z mieszkańcami:

S11 OP_Tom I_I Materiały promocyjne

S11 OP_Tom I_II Raport ze spotkań_wersja zanonimizowana

S11 OP_Tom I_III_cz1_Tabelaryczne zestawienie wniosków_wersja zanonimizowana

S11 OP_Tom I_III_cz2_Rys_nr_1

S11 OP_Tom I_III_cz3_Rys_nr_2

S11 OP_Tom I_III_cz4_Rys_nr_3

S11 OP_Tom I_V_Analiza wariantu społecznego


Wariant 1.1.

Wariant 1

Wariant 2.2

Wariant 2

Wariant 3.3.

Wariant 3

Wariant 4.4

Wariant 4

 

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan orientacyjny

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan sytuacyjny_wariant 1_rys 2_1

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan sytuacyjny_wariant 1_rys 2_2

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan sytuacyjny_wariant 2_rys 2_3

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan sytuacyjny_wariant 2_rys 2_4

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan sytuacyjny_wariant 3_rys 2_5

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Plan sytuacyjny_wariant 3_rys 2_6

2019_01_07_S11_OP_STEŚ_Ulotka

 

 

 

S11-OP_Ankieta_spotkania informacyjne_Rogoźno_Oborniki

WARIANT SPOLECZNY GMINY OBORNIKI_OPIS

WARIANT SPOLECZNY GMINY OBORNIKI_RYS 1

WARIANT SPOLECZNY GMINY OBORNIKI_RYS 2

WARIANT SPOLECZNY GMINY OBORNIKI_RYS 3


Do dalszego procedowania wybrano dwa warianty planowanej drogi S11:

Rys 1_1 Plan orientacyjny (wariant 2)

Rys 1_2 Plan orientacyjny (wariant wynikowy)