Młodzieżowa Rada Miejska – Informacje

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana 29 sierpnia 2011 roku z inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Klubu Radnych Gminna Koalicja Samorządowa.

Liczy ona 21 radnych – reprezentantów (uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z terenu gminy Oborniki, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Koordynatorem ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach jest radna Rady Miejskiej w Obornikach Małgorzata Witek. Jej zadaniem jest wspieranie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności.

 

STATUT MRM