Młodzieżowa Rada Miejska – Informacje

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana 29 sierpnia 2011 roku z inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Klubu Radnych Gminna Koalicja Samorządowa.

Liczy ona 21 radnych – reprezentantów młodzieży – uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Oborniki, z wyłączeniem szkół dla  dorosłych.

Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata i liczona jest od dnia 30 września roku, w którym przeprowadzono wybory.

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach jest radna Rady Miejskiej w Obornikach Małgorzata Witek. Opiekun uczestniczy w sesjach Młodzieżowej Rady i ma prawo zabierania głosu.

Uchwala.XXXIX.496.21_zmiana_Statutu_Mlodziezowej_Rady

STATUT MRM

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W OBORNIKACH 2011-2021 – podsumowanie


 

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH VII KADENCJI 2023-2025

OBWIESZCZENIE Burmistrza Obornik


INFORMACJE DLA MŁODZIEŻY

UNIA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY 

ZAPISZ SZKOŁĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO