Informacje ZUS

Urodziłaś się w 1953 roku? Sprawdź, czy ZUS ustali Ci ponownie emeryturę!
Urodziłaś się w 1953 roku? Sprawdź, czy ZUS ustali Ci ponownie emeryturę!
17.04.2019

Urodziłaś się w 1953 roku? Przeszłaś na wcześniejszą emeryturę w związku z ukończeniem  55 roku życia i udowodnieniem 30 lat pracy? Twoje świadczenie zostało pomniejszone o pobrane wcześniejsze emerytury? Sprawdź, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca wpłynie na wysokość Twojego świadczenia.  przejdź do artykułu »


Wielkopolanki składają wnioski o emeryturę Mama 4+
Wielkopolanki składają wnioski o emeryturę Mama 4+
13.03.2019

Do wielkopolskich placówek ZUS, od 1 marca, wpłynęło ponad trzy tysiące wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zwanego potocznie „Mama 4+”. Wszystkie wnioski złożyły kobiety. przejdź do artykułu »


Przedsiębiorco, sprawdź czy nie masz nadpłaty!
Przedsiębiorco, sprawdź czy nie masz nadpłaty!
12.03.2019

Ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywni przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności do ZUS, natomiast ci nieaktywni, mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Warto sprawdzić, czy po zamknięciu działalności, nic nie zostało do zwrotu. przejdź do artykułu »


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
04.03.2019

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia przejdź do artykułu »


Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS
Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS
25.02.2019

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.   przejdź do artykułu »


Nowy Płatnik – ZUS uruchamia dodatkowe linie telefoniczne
Nowy Płatnik – ZUS uruchamia dodatkowe linie telefoniczne
05.02.2019

W związku z udostępnieniem nowej wersji programu Płatnik, z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) kontaktuje się aktualnie bardzo duża liczba klientów. Aby usprawnić kontakt z Zakładem w tej sprawie, ZUS uruchomił dodatkowe linie telefoniczne. przejdź do artykułu »


Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS
Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS
28.01.2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych. przejdź do artykułu »


Nowa wersja „Płatnika” a projekt e-Akta
Nowa wersja „Płatnika” a projekt e-Akta
23.01.2019

Jedną ze zmian, które weszły z życie od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 na 10 lat. przejdź do artykułu »


Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
11.01.2019

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. przejdź do artykułu »


Strona główna