Aktualności

Emerycie/Rencisto jeśli dorabiałeś do świadczenia, do końca lutego rozlicz się z tego w ZUS

Emerycie/Rencisto jeśli dorabiałeś do świadczenia, do końca lutego rozlicz się z tego w ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

 Renciści i emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, a w  ubiegłym roku pracowali zawodowo, powinni do 29 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych 2023 r. przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. 

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, który zatrudnia emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.              

Osiągany przez emeryta/rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Zmniejszeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnia Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.        

W 2023 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Okres\procent

70 proc.

130 proc.

1-2/2023

4536,50 zł

8424,90 zł

3-5/2023

4713,50 zł

8753,60 zł

6-8/2023

4987,00 zł

9261,60 zł

9-11/2023

4904,10 zł

9107,50 zł

12/2023

5036,50

9353,50 zł

Roczna kwota przychodu

57 923,30zł

107 571,40 zł