Wybory 2024

Obwieszczenie Burmistrza Obornik o okręgach wyborczych…
Obwieszczenie Burmistrza Obornik o okręgach wyborczych…
16.02.2024

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw przejdź do artykułu »


Komunikat w sprawie miejsc do plakatowania
Komunikat w sprawie miejsc do plakatowania
16.02.2024

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw przejdź do artykułu »


Dopisywanie do spisu wyborców
Dopisywanie do spisu wyborców
09.02.2024

Chcąc uczestniczyć w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w centralnym rejestrze wyborców w stałym obwodzie głosowania! przejdź do artykułu »


Strona główna