karta 3+

Oborniki stawiają na duże rodziny!

 

frontW naszej gminie rusza właśnie program „Rodzina 3+”, skierowany  mieszkańców, którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Dzięki specjalnej Karcie Dużej Rodziny otrzymają oni zniżki
w punktach handlowych i usługowych, które przystąpiły do projektu.

 

Duża rodzina to więcej radości, więcej miłości, więcej uśmiechu, lecz niestety jednocześnie nierzadko też więcej problemów, zwłaszcza ekonomicznych. Dlatego właśnie w naszej gminie postanowiliśmy wdrożyć program, którego nadrzędnym celem jest to, aby obornickie duże rodziny miały ich możliwie najmniej. Zadaniem programu jest również tworzenie pozytywnego klimatu wobec licznych rodzin, promowanie ich, jako wartości oraz przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych. Moim marzeniem jest by w naszym mieście, wzorem krajów skandynawskich duże rodziny były powodem do dumy i satysfakcji, nie zaś finansowym utrapieniem. Na terenie gminy Oborniki mieszka ponad 700 rodzin, posiadających trójkę lub więcej dzieci.

 Tworząc program „Rodzina 3+” chcieliśmy by pomagał on w codziennych sprawunkach, zakupach, dojazdach, a jednocześnie, wspierał i ułatwiał dostęp do rekreacji, kultury i sportu. Każda godzina spędzona z rodziną jest bowiem na wagę złota, a wspólny wypad na basen, lodowisko, czy koncert z 30% zniżką dla wszystkich członków rodziny to niemała ulga dla rodzinnego portfela. Zachęcam do wzięcia udziału w programie!

 

  Burmistrz Obornik

Tomasz Szrama

 

 Z programu możesz korzystać, jeśli:   

  • Jesteś członkiem obornickiej rodziny wielodzietnej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 26 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje).
  • Jesteś członkiem mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
  • Aby móc korzystać ze zniżek nie ma  ma obowiązku bycia z całą rodziną.
  • Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług i produktów objętych rabatem.
  • Wsparciem objęte zostaną wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na kryterium dochodowe.

Jak otrzymać kartę?

Należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Formularze dostępne będą w Biurze Obsługi Interesantów UM oraz na stronie internetowej www.oborniki.pl w zakładce „Rodzina 3+”

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:

  • rodzic dziecka;
  • opiekun prawny dziecka;
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci;
  • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

 

 

Regulamin KDR

Zał. 2 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Zał. 3 Wzór Karty Dużej Rodziny

Zał. 4 Deklaracja przystąpienia Partnera do Programu

Zał. 5 Porozumienie partnerzy

Zał. 6 Logo

Zarządzenie 52_2015

Uchwała.XLIII.537.13

 

Partnerzy programu

Lista partnerów z 9 listopada 2023 r.