Aktualności

Zapoznaj się z projektem MPZP

Zapoznaj się z projektem MPZP

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bąblin i Nowołoskoniec, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA BĄBLIN-NOWOŁOSKONIEC wyłożenie III 2023

PROJEKT UCHWAŁY BĄBLIN-NOWOŁOSKONIEC wyłożenie III 2023

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BĄBLIN-NOWOŁOSKONIEC wyłożenie III 2023

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PROJEKTU UCHWAŁY BĄBLIN-NOWOŁOSONIEC wyłożenie III 2023 (002)