Aktualności

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

Zapoznaj się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZM.OBORNIKI

PROJEKT UCHWAŁY ZM. OBORNIKI

UZASADNIENIE ZM.OBORNIKI

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 ZM.OBORNIKI

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2 ZM.OBORNIKI