Aktualności

Ruszyły konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Oborniki na lata 2023-2030

Ruszyły konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Oborniki na lata 2023-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Oborniki, partnerów społecznych i gospodarczych, sąsiednie gminy i ich związki…

 

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Oborniki na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225, 412) oraz uchwałą nr L/591/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Oborniki na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym tryb konsultacji

zapraszamy

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Oborniki oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Oborniki na lata 2023-2030.

 

Strategia_Oborniki_20.04

 

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 26 kwietnia do 30 maja 2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@um.oborniki.pl

formularz_uwag_konsultacje_spoleczne (2)