Aktualności

Nie zdążyłeś oddać książki do biblioteki? Teraz to nie problem!

Nie zdążyłeś oddać książki do biblioteki? Teraz to nie problem!

Od 1 lipca możecie składać już projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Oborniki 2025. A tymczasem przed Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Obornikach oraz filią w Rożnowie stanęły wrzutnie do książek, które zakupiono w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Proste urządzenia pozwalają oddać książkę, gdy biblioteka jest już zamknięta. Jak wyjaśnia Biblioteka Jednymi z pierwszych użytkowników byli nasi stali czytelnicy – Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Radna i Sołtys Rożnowa Barbara Bacic-Gaertner.

Wrzutnie to proste w obsłudze urządzenia, które pozwalają na zwrot wypożyczonych książek przez całą dobę, 365 dni w roku, szczególnie wtedy gdy biblioteka jest nieczynna.

Zasady korzystania z wrzutni są następujące:

  1. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  2. Za pośrednictwem wrzutni można zwracać wypożyczone książki i audiobooki poza godzinami otwarcia biblioteki.
  3. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.
  4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym w każdy dzień roboczy.
  5. Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.
  6. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane osobiście lub telefonicznie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych za pomocą wrzutni.
  7. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych naliczenie opłaty następuje w dniu rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym.
  8. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
  9. Zabrania się wkładania do wrzutni darów dla biblioteki oraz wszelkich innych przedmiotów poza zwracanymi materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.2.
  10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.