Aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Oborniki 2025 – trwa elektroniczny nabór wniosków!

Budżet Obywatelski Gminy Oborniki 2025 – trwa elektroniczny nabór wniosków!

Podczas majowej sesji Rada Miejska uchwaliła kwotę i zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Oborniki na 2025 rok. To 250 tys. zł!

Elektroniczny nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca i potrwa on aż do 16 września!

Czym jest Budżet Obywatelski?

Idea Budżetu Obywatelskiego zakłada, że to mieszkańcy współdecy­dują na jaki cel przeznaczone zostaną gminne środki. Wska­zują, co w ich ocenie jest naj­ważniejsze do zrobienia. Co ważne – muszą być to propozycje, które mieszczą się w zadaniach Gminy. To znaczy między innymi, iż Gmina musi być właścicielem terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Na przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 250 tys. zł! Przy czym koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekraczać 25 tys. zł.

Elektroniczne zgłoszenia od 1 lipca do 16 września

Jak zgłosić swoją propozycję? To bardzo proste! Wystarczy wejść na stronę oborniki.pl, kliknąć w zakładkę Budżet Obywatelski (aktywny od 1 lipca do 16 września), a następnie wypełnić zamieszczony tam formularz, wskazując planowaną inwestycję, jej koszt i lokalizację, a także krótko opisać projekt. Do zgłoszenia należy dołączyć listę 15 osób, popierających projekt oraz wycenę planowanej inwestycji, zawierającą całkowite koszty wykonania lub zakupu, montażu, map, projektu, transportu, etc.

O czym musimy pamiętać?

 • Podobnie jak w poprzedniej edycji na etapie głosowania nie będzie już podziału na miasto i wieś, a każdy będzie mógł oddać tylko jeden głos, usprawni to proces liczenia i jednocześnie pozwoli na bardziej sprawiedliwy podział środków.
 • Do zgłaszanego projektu należy dołączyć wycenę obejmującą zarówno zakup/wykonanie, jak i montaż, wraz z podaniem źródła tejże wyceny.
 • Wyceniając projekt należy uwzględnić wszystkie składowe kosztów, w tym np. koszty map, projektów, transportu, etc.

Krok po kroku

 • Zgłaszanie projektów: 1 lipca, godz.12.00 – 16 września, godz. 12.00;
 • Weryfikacja projektów przez komisję określającą możliwość realizacji danego projektu (cena, lokalizacja, ogólnodostępny charakter przedsięwzięcia): 17 września – 4 października, godz. 12.00;
 • Odwołania: 4-8 października, godz. 12.00;
 • Prezentacja projektów zakwalifikowanych do głosowania: 8 października, godz. 12.00;
 • Głosowanie: 9-23 października, godz. 12.00;
 • Ogłoszenie wyników: 25 października, godz. 12.00.

Chcesz porozmawiać o planowanym projekcie, sprawdzić możliwość realizacji w danej lokalizacji, dowiedzieć się więcej o procedurach Budżetu Obywatelskiego?

Przydatne telefony:

 • Biuro Promocji i Sportu: 61 65 60 179, 61 65 59 127 – terminy i procedury związane z budżetem obywatelskim
 • Wydział Planowania Przestrzennego: 61 65 59 139 – określenie czy dana działka jest własnością Gminy Oborniki (numery działek znajdziesz na Mapa Gminy Oborniki)
 • Referat Obsługi Inwestycji: 61 65 59 132 – wskazanie procedur i formalności związanych z projektami wymagającymi prac budowlanych

Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach

Lista_poparcia