Aktualności

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”

Znasz w naszym mieście i gminie miejsca, w których seniorzy znajdą ofertę skierowaną do swoich potrzeb? Obiekty dostosowane architektonicznie, ale też stwarzające przyjazną atmosferę dla osób starszych? Jeśli tak, to już dziś zgłoś je do Konkursu:

„Miejsce przyjazne seniorom w Gminie Oborniki”.

Burmistrz Obornik we współpracy z Obornicką Radą Seniorów ogłasza konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”. Głównym celem konkursu jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom na terenie Obornik i Gminy Oborniki: kawiarni, sklepów, aptek, punktów usługowych, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i  swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

W związku z tym zapraszamy do składania zgłoszeń podmiotów, które pragną uzyskać certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”.

 

Kto może składać zgłoszenia:

  • instytucje,
  • firmy,
  • organizacje społeczne,
  • urzędy,
  • każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Oborniki.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Obornik:

https://www.oborniki.pl

oraz na stronach:

Obornickiej Rady Seniorów

 https://seniorzy.oborniki.pl/ ,

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

http://www.utw.oborniki.pl/.

oraz „Klubu Senior +”

https://www.facebook.com/Klub-Senior-w-Obornikach-2061294394146186/.

Druki można również odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach (parter budynku) oraz w Klubach Seniora. Zgłoszenia mogą dokonać: instytucje, firmy, organizacje, urzędy i osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób).

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach (parter budynku) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki z dopiskiem: Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” w terminie do 31 lipca 2018 r. Formularze zgłoszeniowe można również wrzucić do Skrzynki Pomysłów w Urzędzie Miejskim, w Klubach Seniora.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony Załącznik nr. 3  – „ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE”

 

Regulamin konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” dostępny jest na stronach:

Urzędu Miejskiego w Obornikach:

https://www.oborniki.pl,

Obornickiej Rady Seniorów:

https://seniorzy.oborniki.pl/,

„Klub Senior +”:

https://www.facebook.com/Klub-Senior-w-Obornikach-2061294394146186/.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

http://www.utw.oborniki.pl/.

oraz w Klubach Seniora

 

 

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane Certyfikaty.

Ceremonia wręczenia odbędzie się podczas koncertu

na II Obornickim Weekendzie Seniorów

15 września 2018 r.

 

 

 

Zarządzenie 939 Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki

2_Regulamin

3_R_z_1_formularz zgłoszenia

4_R_z_2_lista osób zgłaszających kandydaturę

5_R_z_3_zgoda na udział w konkursie

6_R_z_4_formularz rekomendacji

7_R_z_5_kryteria oceny_nowe