Żłobki

 

 

Żłobek Miejski
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56a
64-600 Oborniki
Tel. (61) 29-61-544, 693 990 110
e-mail: zlobekobo@gmail.com
http://www.zlobek.oborniki.pl/
Kierownik: Ewa Rojna

 

Zaproponuj nazwę dla żłobka

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach ogłosił konkurs na nazwę Żłobka Miejskiego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zgłaszania propozycji nazwy placówki. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową z propozycją nazwy należy składać/przesyłać na adres: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki lub elektronicznie na adres m.rojna@cuw.oborniki.pl z dopiskiem „Konkurs na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach”. Zgłoszenia można przesyłać do 29 października 2021 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie.

Konkurs na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA