Wypalanki

Sołtys: Sylwester Rapacz

Wypalanki to maleńkie sołectwo, które powstało w wyniku odłączenia od sołectwa Bąblinek.  Zamieszkuje je zaledwie 53 osoby. Nazwa osady świadczy o tym, że teren pod wieś uzyskano poprzez wypalanie lasów. Przy leśniczówce rosną dęby o obwodach około 400 cm2. W Wypalankach urodził się Ludwik Władysław Rzepecki (1832-1894), nauczyciel, publicysta i redaktor.