Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy

 

 

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Krzysztof Tomaszewski

Kierownik 

204

61 65 59 145

Anita Hildebrandt

Zastępca Kierownika

203

61 65 59 105

Katarzyna Burchardt

USC/Sprawy OSP

203

61 65 59 105

 

Do podstawowych zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

  1. a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
  2. b) sporządzanie aktów stanu cywilnego,
  3. c) aktualizacja oraz wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  4. d) wydawanie decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego,
  5. e) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  6. f) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zmian imion i nazwisk,
  7. g) wydawanie postanowień w sprawach uznawania wyroków sądów zagranicznych,
  8. h) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,

i)          przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców