Straż Miejska

Pracownicy

Imię i nazwisko

 

Zakres obowiązków

 

Nr pokoju

 

Nr telefonu

 

Jacek Klawiter

Komendant

SM

61 65 59 106

Romuald Nowicki

 

SM

61 65 59 146

Jarosław Schiller

 

SM

61 65 59 146

Hugo Cieślowski

  SM 61 65 59 146

Mirosław Garbień

  SM 61 65 59 146

Monika Siedlecka

 

SM

61 65 59 146

Andrzej Strugała

 

SM

61 65 59 146

 

Do zadań należy:

 

  • egzekwowanie obowiązków nałożonych przez regulamin Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki;
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt:
  1. prowadzenie postępowań dotyczących opieki nad zwierzętami,
  2. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  3. współdziałanie ze schroniskiem;
  • zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w obrębie targowiska miejskiego;
  • realizacja zadań zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
  • zabezpieczenie wykonywania kary ograniczenia wolności, orzekanej przez sądy powszechne;
  • prowadzenie ewidencji i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania w Urzędzie – wzakresie formularzy mandatu karnego;
  • współpraca z:
  1. Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
  2. Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.