Straż Miejska

Pracownicy

Imię i nazwisko

 

Zakres obowiązków

 

Nr pokoju

 

Nr telefonu

 

Andrzej Strugała

Komendant

SM

61 65 59 106

Romuald Nowicki

 

SM

61 65 59 146

Robert Wojdak

Zastępca komendanta SM 61 65 59 146

Monika Siedlecka

 

SM

61 65 59 146

Żaneta Derus-Urbaniak   SM 61 65 59 146

Patryk Sobczak

 

SM

61 65 59 146

Piotr Byczyński 

 

SM

61 65 59 146

Mirosław Garbień

 

SM

61 65 59 146

 

Do zadań należy:

 • egzekwowanie obowiązków nałożonych przez Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt:
 1. prowadzenie postępowań dotyczących opieki nad zwierzętami,
 2. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 3. współdziałanie ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”;
 • zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w obrębie targowiska miejskiego;
 • realizacja zadań zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
 • zabezpieczenie wykonywania kary ograniczenia wolności, orzekanej przez sądy powszechne;
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • współpraca z:
 1. Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
 2. Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.