Referat Opłat Lokalnych i Egzekucji

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju Nr telefonu

Agnieszka Gonera-Meinert

Kierownik/ Egzekucja opłat, SPP

111 61 65 60 178

Grzegorz Roll

Księgowość i windykacja opłat 111 61 65 60 178

Joanna Kaźmierczak

Windykacja opłat z tyt. najmu lokali komunalnych  112 61 65 59 157

Sylwia Stawna

Pomoc administracyjna 112 61 65 59 157

 

Do zadań komórki należy:

  • prowadzenie i nadzorowanie kont imiennych dotyczących wpłat z tytułu opłat lokalnych, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych;
  • księgowanie wpłat z tytułu opłat lokalnych na kontach imiennych;
  • uzgadnianie prawidłowości zaksięgowanych wpłat;
  • nadzorowanie terminowości wpłat;
  • uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu opłat lokalnych;
  • wystawianie wezwań i upomnień z tytułu zaległości dotyczących opłat lokalnych;
  • analiza wniosków podatników celem przygotowania porozumień dotyczących stosowania ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat lokalnych;
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej dotyczącej opłat lokalnych,
  • prowadzenie czynności windykacyjnych i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania spraw w zakresie opłat lokalnych na drogę sądową oraz egzekucji administracyjnej;
  • prowadzenie spraw sądowych o należności cywilno-prawne z tytułu opłat czynszowych oraz prowadzenie w tych sprawach egzekucji.