Referat Obsługi Inwestycji

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Jacek Glapiak

Kierownik Referatu Obsługi Inwestycji

219

61 65 59 133

Joanna Urbaniak

Inwestycje komunalne

220

61 65 59 132

Piotr Olejniczak

Inwestycje drogowe

220

61 65 59 132

 

Do zadań komórki należy

  • opracowywanie planów inwestycji i remontów;
  • uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień i prawa do dysponowania gruntem;
  • przekazywanie placów budowy z niezbędną dokumentacją oraz dziennikiem budowy, zgłaszanie rozpoczęcia budowy do nadzoru budowlanego wraz z niezbędnymi oświadczeniami;
  • bieżące prowadzenie inwestycji wraz z wizjami w terenie z udziałem inspektora nadzoru, udział w odbiorach końcowych, zgłaszanie zakończenia budowy do nadzoru budowlanego, inwentaryzacja powykonawcza inwestycji gminnych do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków;
  • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rzeczowo-finansowych do Wydziału Finansowego w celu przyjęcia inwestycji do ewidencji majątku Gminy;
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • prowadzenie adaptacji i remontów w obiektach stanowiących własność Gminy;
  • prowadzenie spraw związanych z wykupem gruntów pod drogi.