Biuro Obsługi Interesanta

Pracownicy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr telefonu 

Marta Molińska  zast. za Anna Popielas-Żybura

Kierownik

61 65 59 167

Piotr Byczyński

Działalność gospodarcza/koncesje

61 65 59 126

Mirosława Dzierzkiewicz

Kancelaria, centrala, archiwum

61 65 59 100,108

Małgorzata Szulc

zaświadczenia podatkowe

61 65 59 168

Klaudia Straszewska

Kancelaria

61 65 59 166

Wiktoria Czarnota rejestr faktur 61 65 59 108

 

Do zadań komórki należy:

Do zadań komórki należy:

 • w zakresie prowadzenia kancelarii:
 1. koordynacja działań związanych ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnej;
 2. przyjmowanie korespondencji adresowanej do organów Gminy i Urzędu,
 3. obsługa połączeń telefonicznych,
 4. prowadzenie rejestru korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów,
 5. kompleksowa organizacja doręczania korespondencji wychodzącej z Urzędu,
 6. prowadzenie rejestru , w tym elektronicznego, faktur;
 • w zakresie obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP:
 1. potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP,
 2. przedłużanie ważności profilu zaufanego ePUAP,
 3. unieważnianie profilu zaufanego ePUAP;
 • w zakresie obsługi punktu informacyjnego:
 1. a) udzielanie informacji,
 2. b) koordynacja aktualizacji kart usług,
 3. c) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 4. d) przyjmowanie druków informacji podatkowej;
 • w zakresie działalności gospodarczej:
 1. a) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. b) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  1. wydawanie zezwoleń na jednorazową i wieloletnią sprzedaż napojów alkoholowych oraz ewidencjonowanie wpłat z tego tytułu,
  2. ewidencjonowanie zezwoleń oraz decyzji odmownych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
 • przekazywanie do publicznej wiadomości – poprzez umieszczanie na tablicy ogłoszeń – informacji, ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień itp. Burmistrza oraz innych organów i jednostek;
 • prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanych jednostek oświatowych;
 • koordynacja spraw dotyczących ubezpieczeń gminy Oborniki;
 • prowadzenie rejestru zawiadomień Burmistrza o przekazaniu wg właściwości;
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego wcenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.