Wydział Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Monika Bacik

Sprawy lokalowe – wykup mieszkań 226 61 65 59 150

Małgorzata Bykowska

gospodarka nieruchomości – najem 226 61 65 59 158

 

Do zadań komórki należy:

 • sprzedaż nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki;
 • sprzedaż użytkowania wieczystego;
 • zamiana nieruchomości;
 • zakup i przejmowanie nieruchomości;
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
 • sprzedaż lokali komunalnych;
 • gospodarka mieszkaniowa – najem lokali komunalnych, socjalnych;
 • najem lokali użytkowych;
 • nadzór i kontrola zarządzania gruntami – rejestr aktów notarialnych;
 • służebności przejazdu, przechodu i przesyłu;
 • prawo pierwokupu;
 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne;
 • zasiedzenia;
 • współpraca z zarządzającym targowiskiem miejskim, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zarządu, kontrola prawidłowości przedkładanych sprawozdań, rozliczeń;
 • prowadzenie spraw związanych z:
 1. zarządzaniem cmentarzem komunalnym, cmentarnictwem i grobami poległych,
 2. funkcjonowaniem szaletu miejskiego;
 • koordynacja polityki mieszkaniowej gminy i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców:
 1. współpraca z zarządzającym gminnym zasobem lokalowym, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zarządu, kontrola prawidłowości przedkładanych sprawozdań, rozliczeń,
 2. zarządzanie nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe),
 3. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy Oborniki.