Biuro Pozyskiwania Funduszy

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

Beata Nowak Audytor wewnętrzny

229

61 65 59 152
Joanna Tadla kierownik 229 61 65 60 175
Kamila Paszyk pozyskiwanie funduszy 228 61 65 60 175
Anna Strugała pozyskiwanie funduszy 228 61 65 60 175

 

Do zadań komórki należy:

  • monitorowanie możliwości pozyskania dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych i informowanie o nich komórek merytorycznych;
  • przygotowywanie wniosków o dotacje, pożyczki i inne formy dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych do wskazanych funduszy dla określonych rzeczowo zadań;
  • wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz  aktualizacja złożonych wniosków;
  • monitorowanie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych i opracowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z ich realizacji;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy, polegająca na udzielaniu pomocy przy pozyskiwaniu różnych form dofinansowania;
  • współpraca z koordynatorem Zespołu ds. Planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w ramach zadań merytorycznych komórki.