Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

 Katarzyna Bach-Rydzewska

Kierownik

239

61 65 59 138

Krzysztof Frąckowiak

Gospodarka nieruchomościami

201

61 65 59 137

Małgorzata Plewa

Gospodarka nieruchomościami

239

61 65 59 138

 

Do zadań komórki należy:

 • dzierżawa nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki;
 • użytkowanie wieczyste (oddawanie, naliczanie opłat, aktualizacja, przekształcenie użytkowania wieczystego);
 • trwały zarząd (oddawanie, naliczanie opłat, aktualizacja);
 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa – regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 • prowadzenie i aktualizacja mienia komunalnego;
 • podziały nieruchomości, rozgraniczenia i scalenia;
 • opłata adiacencka;
 • numeracja porządkowa;
 • ewidencja ulic;
 • oddawanie lub nabywanie nieruchomości w użyczenie;
 • prowadzenie spraw spadkowych, gdy ustawowym spadkobiercą jest gmina
 • zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości oraz zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.