Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr pokoju

Nr telefonu 

 Katarzyna Bach-Rydzewska

Kierownik

239

61 65 59 138

Krzysztof Frąckowiak

Gospodarka nieruchomościami

201

61 65 59 137

Małgorzata Plewa

Gospodarka nieruchomościami

239

61 65 59 138

Magdalena Kasperska

ubezpieczenia

239

61 65 59 138

 

Do zadań komórki należy:

 • dzierżawa nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki;
 • użytkowanie wieczyste (oddawanie, naliczanie opłat, aktualizacja, przekształcenie użytkowania wieczystego);
 • trwały zarząd (oddawanie, naliczanie opłat, aktualizacja);
 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa – regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 • prowadzenie i aktualizacja mienia komunalnego;
 • podziały nieruchomości, rozgraniczenia i scalenia;
 • opłata adiacencka;
 • numeracja porządkowa;
 • ewidencja ulic;
 • oddawanie lub nabywanie nieruchomości w użyczenie;
 • prowadzenie spraw spadkowych, gdy ustawowym spadkobiercą jest gmina
 • zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości oraz zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.