Władze gminy

Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik

Urodził się w Obornikach. Po ukończeniu studiów chemicznych rozpoczął pracę pedagogiczną. Pracując w szkołach na terenie gminy Oborniki, wychował wielu laureatów konkursów chemicznych na szczeblu wojewódzkim. Wraz z Józefem Głowackim opracował i wydał „Zbiór zadań z chemii” dla gimnazjum.

W latach 2005-2007 pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Od 2007 do 2010 roku był też radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 21 listopada 2010 roku, w pierwszej turze wyborów Tomasz Szrama został wybrany na burmistrza Obornik. Kolejny raz mieszkańcy zaufali mu w roku 2014, po raz trzeci, zyskując ponad 80% poparcia, burmistrzem wybrany został w roku 2018 i pełni tę funkcję do dziś.

Poza zaangażowaniem w rozwój gospodarczy gminy burmistrz Tomasz Szrama sukcesem współczesnego samorządu określa dobrą współpracę władz z klubami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Wspiera obornicki sport i pasje najmłodszych. Dużą wagę przywiązuje także do rozwoju obornickiej kultury. Opieką otacza osoby starsze, rozwija i wspiera politykę senioralną.

 

 


 

 Piotr Woszczyk – Zastępca Burmistrza Obornik

 

Urodził się 21 lipca 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 Od 2000 roku pracuje na rzecz rozwoju samorządu lokalnego m.in. jako członek Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania. Współtworzył Giełdę Nieruchomości w Poznaniu (działającą przy Urzędzie Wojewódzkim) oraz współpracował z kapitułą konkursową (Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością) w zakresie promocji firm z regionu.

 W latach:

2009-2010Menadżer Produktu i współinicjator w Fundacji Pomocy Rodzinie w Luboniu
2004-2008 Specjalista ds. Klientów Kluczowych w firmie „Macro Art Poland” Sp. z o.o.
2002-2004 Szef Działu Reklamy Wydawnictwa „Presspo” S.A.

Od 13 grudnia 2010 roku pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Obornik

 Jego mottem są własne słowa: Tylko praca wykonywana z pasją jest wartościowa!