Urzędy i instytucje

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK
ul Łopatyńskiego 1
64-600 Oborniki
tel. 61 29 60 017
biuro@schroniskoazorek.pl
www.schroniskoazorek.pl

 

Centrum Usług Wspólnych
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 61 65 60 177
k.adamska@cuw.oborniki.pl

 

Komenda Powiatowa Policji
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 54
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 75 211
www.oborniki.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. 11 Listopada 16
64-600 Oborniki
tel. 0-61 6648803, fax. 061 6648804
e-mail:kp-psoborniki@psp.wlkp.pl
https://www.gov.pl/web/kppsp-oborniki

 

Nadleśnictwo Oborniki

ul. Gajowa 1
Dąbrówka Leśna
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 71 302
e-mail: oborniki@ poznan.lasy.gov.pl

www.oborniki.lasypanstwowe.poznan.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 0-61 65 59 159
pomoc@opsoborniki.pl

http://www.opsoborniki.pl/

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – punkt konsultacyjny
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 65 777

https://gkrpa.oborniki.pl/

 

Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Armii Poznań 18
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 61 424
e-mail: ook@oborniki.pl
www.ook.oborniki.pl

 

Biblioteka Publiczna
ul.  Kopernika 10
64-600 Oborniki
tel. (61) 29 60 265
www.biblioteka.oborniki.pl

 

Obornickie Centrum Sportu
ul. Objezierska 2
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 60 906
www.ocs.oborniki.pl

 

Poczta Polska Obwodowy Urząd Poczty w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 61 240

 

Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 112

tel. centrala 0-61 29 73 600 , fax. 0-61 29 60 079

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 73 109

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 60 407 Nr telefonu alarmowego: 502-305-913
e-mail: sekretariat@psse-oborniki.pl

www.psse-oborniki.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sądowa 5
64-600 Oborniki
tel. 0-61 653 66 36 , fax. 0-61 653 66 31
e-mail: poob@praca.gov.pl

https://oborniki.praca.gov.pl/

 

Prokuratura Rejonowa w Obornikach
ul. Starorzeczna 2
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 74 040 , fax. 0-61 29 74 047
e-mail: oborniki@poznan.po.gov.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Staszica 41A
64-600 Oborniki
tel./fax. 0-61 29 61 502, 0-61 29 61 525
Pogotowie wod – kan tel.: 994

www.pwik-oborniki.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lipowa 19
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 61 206 , fax. 0-61 29 61 126

http://www.pgkim.info/

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 73 600, 0-61 29 61 527 fax. 0-61 29 60 079
e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
www.szpital.oborniki.info

 

Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki
tel. 0-61 297 31 00, fax. 0-61 297 31 01
e-mail: sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl
https://powiatobornicki.pl/

 

Straż Miejska w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. 0-61 65 59 146 , fax. 0-61 65 59 106, kom. 609 779 997

 

Urząd Skarbowy w Obornikach
ul. Rynek 4
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 75 400, fax. 0-61 29 75 401

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Poznaniu
Inspektorat w Obornikach
ul. Armii Poznań 27
64-600 Oborniki
tel. 0-61 29 63 244 , fax. 0-61 29 61 259