Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach

NIP 606-008-89-12  REGON 301807540

Nr konta 93 1020 4128 0000 1902 0088 9303

telefon:  669 799 655  
e-mail:   utw.oborniki@gmail.com

storna internetowa: http://www.utw.oborniki.pl/

 

Kontakt bezpośredni w Biurze UTW w Obornikach – mieszczącym się w Bibliotece Publicznej w Obornikach przy ul. Kopernika 10 – I piętro, wejście przez klatkę schodową z boku budynku Biblioteki
 
Biuro czynne:

  • wtorki    w godz. 1500 do 1700
  • czwartki w godz. 1000 do 1200

Podczas godzin otwarcia Biura dyżur pełni pani Danuta Skibińska oraz członkowie Zarządu.

OPŁATY DLA STUDENTÓW UTW:

  • wpisowe: 10 zł (wpłata jednorazowa – tylko dla nowych, zapisujących się po raz pierwszy słuchaczy!)
  • czesne na rok akademicki  (opłata za cały rok): 50 zł
  • opłata za 1 godzinę zajęć w sekcjach: 6 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto UTW:
Nr konta 93 1020 4128 0000 1902 0088 9303

Rachunek wzór