Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach

tel. 697 001 091 (61) 65 60 176

NIP 606 008 89 12

REGON 301807540

storna internetowa: http://www.utw.oborniki.pl/

 

 

 

 

Nr konta 93 1020 4128 0000 1902 0088 9303

Kontakt bezpośredni: Urząd Miejski w Obornikach, pok. 31 (w godzinach pracy urzędu)

 

OPŁATY DLA CZŁONKÓW UTW

wpisowe: 10 zł (wpłata jednorazowa)

czesne: 50 zł

opłata za 1 godzinę zajęć w sekcjach: 6 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto UTW

Rachunek wzór