Terminy sesji i posiedzeń komisji

 

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

Od godz. 16.00 do godz. 17.00

w pok. 34/1

 

24 czerwca 2020 r. – Sesja Rady Miejskiej. 

Porządek obrad 24.06.20

 

TERMINY POSIEDZEŃ

RADY MIEJSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ,

OBORNICKIEJ RADY SENIORÓW, SOŁTYSÓW

CZERWIEC 2020

 

Nazwa Komisji

Data

Godzina

Sala

KOMISJA BUDŻETU

23.06.20

9.00

zdalny tryb obradowania

KOMISJA GOSPODARKI

I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

22.06.20

9.00

sala sesyjna

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

19.06.20

13.00

zdalny tryb obradowania

KOMISJA ROLNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA

22.06.20

13.00

zdalny tryb obradowania

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW

I PETYCJI

 

SESJA RM

24.06.20

9.00

zdalny tryb obradowania

SESJA MRM

SESJA ORS

NARADA SOŁTYSÓW

Transmisja obrad