Sport i Kultura

Sport

Wielu mieszkańców gminy, szczególnie najmłodszych, korzysta z ofert kilkudziesięciu klubów i stowarzyszeń. Wiodące dyscypliny sportu z dużymi już tradycjami to: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy i ziemny, karate, pływanie. Oborniki mają również coś dla osób szukających mocniejszych wrażeń: Motoklub Oborniki jest organizatorem wielu imprez motocrossowych rangi międzynarodowej i krajowej na znanym nawet poza granicami Polski torze. Miłośnicy latania mogą skorzystać z oferty Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego, które działa na lotnisku w Słonawach-  zaliczonego do kategorii „Przyjazne lądowisko” przez Przegląd Lotniczy Aviation Revue.

Z kolei aktywność na wodach rzek Wełny i Warty promuje Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA, które organizuje spływy kajakowe, tratwiane oraz wiele innych imprez „wodniackich”

 

Adresy klubów sportowych:

 

MKS Sparta Oborniki http://sparta.obornikionline.pl/

Motoklub Oborniki www.motokluboborniki.pl

LKS Orkan Objezierze http://orkanobjezierze.futbolowo.pl/index.php

Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze www.osl-oborniki.pl 

Obornicki Klub Karate  http://www.obornickiklubkarate.pl/

KS AutoWicherek Oborniki http://ksautowicherek.manifo.com/

UKS Tenis Stołowy http://www.tsoborniki.cba.pl/

SKF Sparta Oborniki http://www.skf-sparta.oborniki.pl/

Obornicki Klub Karate: http://www.karate-oborniki.pl/

 

 

Kultura

 

Główną rolę w kształtowaniu życia kulturalnego Obornik pełni Obornicki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Armii Poznań. Oprócz wydarzeń cyklicznych, takich jak koncerty, wieczory operetkowe i kabaretowe, przeglądy i prezentacje  artystyczne czy poranki dla najmłodszych, OOK realizuje również wiele projektów m.in. edukacyjnych i warsztatowych, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Przy Obornickim Ośrodku Kultury działa wiele grup artystycznych m.in. Chór „Cantilena”, Chór „Con Brio”, Brass Band Oborniki, Obornicka Orkiestra Dęta, Grupa teatralna „Fintifluszka”, Kabaret „To nie ma nazwy”, Grupa taneczna „CatClan”, Grupa taneczna „One Step”, Zespół Ludowy „Maniewiacy”, Zespół Ludowy „Objezierze”, Zespół Ludowy „Rożnowianie”, Zespół wokalny „Sing Simile”, Zespół wokalny „Skrzaty”, Zespół wokalny „Tacy sami”. Ośrodek wspiera również działalność sekcji Motocykli Ciężkich „Jastrzębie Dróg”, a także sekcji brydża sportowego.

Dyrektorem Obornickiego Ośrodka Kultury jest Adam Krasicki.

Szczegółowe informacje na temat działalności Obornickiego Ośrodka Kultury:

 

 

 

 

Ważną i zasłużoną instytucją dla obornickiej kultury jest Biblioteka Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach. Oprócz gromadzenia i udostępniania wartościowych zbiorów organizuje projekty promujące kulturę i czytelnictwo wśród mieszkańców. Oprócz działalności wystawienniczej Biblioteka organizuje koncerty i wieczorki poetyckie. Biblioteka zaprasza również mieszkańców gminy na spotkania z wybitnymi ludźmi. Z myślą o dzieciach organizowane są tu konkursy plastyczne i literackie. Tutaj działa również Towarzystwo Literackie „Poetycki Wędrowiec”. W budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przy ul. Kopernika 10 mieści się obornicka Izba Regionalna. Istnieje od 1975 roku, a głównym motywem jej powstania była ochrona przed zapomnieniem i zniszczeniem dóbr kultury oraz historii Ziemi Obornickiej. Zgromadzono tu zbiory paleontologiczne, archeologiczne, etnograficzne oraz dokumenty dotyczące życia społecznego mieszkańców gminy Oborniki.

Dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki jest Mateusz Klepka

Dzięki pomocy finansowej Gminy Oborniki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utworzono i wyposażono w obornickiej Bibliotece Publicznej pracownię digitalizacyjną, a następnie rozpoczęto wraz z partnerami pozyskiwanie i cyfryzację archiwaliów.
RZEKI CZASU – obornickie cyfrowe repozytorium historyczne jest portalem, w którym prezentowane są związane z Obornikami i regionem dokumentalne materiały edukacyjne, służące nauczycielom, uczniom, studentom, pasjonatom historii, autorom opracowań i publikacji o Obornikach, ale także wszystkim zainteresowanym historią miasta i regionu.

Szczegółowe informacje na temat działalności Obornickiej Biblioteki Publicznej

 

 

 

 

 

 

Działalność placówek kultury uzupełniają stowarzyszenia i towarzystwa, działające zarówno w Obornikach, jak i w sołectwach: Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej,  Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Bogdanowo – Zawsze Aktywni, Towarzystwo Kulturalne Objezierza i Okolic, Koło Gospodarnych Kobiet „Wargowianki”, Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA.

 

Adresy internetowe:

Szkoła Ruchu i Tańca „Kontrast”:  www.srt-kontrast.com

Stowarzyszenie Chór Mieszany Cantilena: http://www.cantilena.com.pl/

Zespół Taneczny CATCLAN: http://catclan.pl/

Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej „Kraina Warty”: https://www.facebook.com/TMZO.Kraina.Warty

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA: http://aplaga.pl/