Sołectwa – informacje

Gmina Oborniki to 55 miejscowości, z czego aż 45 to wsie sołeckie. Nasi sołtysi obecną kadencję rozpoczęli na początku 2015 roku i pełnić ją będą do roku 2019. Wśród nowych sołtysów jest 28 mężczyzn i 17 kobiet.