rewitalizacja

Ankieta

Wypełnione ankiety w terminie do dnia 23 stycznia 2017r. uprzejmie prosimy dostarczyć:

  1. drogą interaktywnego formularza – formularz interaktywny,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: um@oborniki.pl,
  3. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Obornikach – ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki,
  4. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta(na parterze) lub Wydziału Planowania Przestrzennego (pok. 225, II piętro) Urzędu Miejskiego w Obornikach.

formularz-ankiety do pobrania