Rada Seniorów – terminy posiedzeń

Sesja Obornickiej Rady Seniorów – 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00. 

Serdecznie zapraszam na IX Sesję Obornickiej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Założenia polityki senioralnej w Gminie Oborniki na lata 2020-2023
 • informacja – Grupa Robocza opracowująca plan – ogólne założenia.
 • dyskusja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń polityki senioralnej w Gminie
  Oborniki na lata 2020-2023
 2. Plan pracy Obornickiej Rady Seniorów na 2020 rok:
 • informacja – Grupa Robocza opracowująca plan – ogólne założenia,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Obornickiej Rady Seniorów na 2020 rok.
 2. Dyżury radnych – likwidacja z powodu braku społecznego
 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dyżurów radnych z powodu braku
  społecznego
 2. Propozycja powołania przez Burmistrza Obornik „Rzecznika Seniora
  i Opiekuna Seniora”
  –  w celu zapewnienia następujących obszarów działania:
 • bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zaniedbaniom oraz przemocy wobec obornickich seniorów i ich opiekunów,
 • kompleksowa i przyjazna informacja o systemie wsparcia,
 • poradnictwo (w tym specjalistyczne: prawne i psychologiczne),
 • podejmowanie interwencji, mediacji oraz reprezentowanie seniorów i ich opiekunów w instytucjach i urzędach,
 1. Podjęcie intencyjnej uchwały o powołaniu przez Burmistrza Obornik „Rzecznika Seniora i Opiekuna Seniora”.
 2. Propozycja utworzenia nowej odsłony Obornickiej Karty Seniora – wprowadzenie dodatkowo dwóch nowych rodzajów kart: srebrnej i złotej (załącznik):
 • Obornicka Karta Seniora 60+ – zniżki w ramach dotychczasowej OKS,
 • Srebrna Obornicka Karta Seniora 80+ – zniżki w ramach dotychczasowej OKS oraz Program Taxi Senior 80+,
 • Złota Obornicka Karta Seniora 90+ – zniżki w ramach OKS Taxi Senior 80+ oraz pakiet dodatkowych usług.
 • przedstawienie wstępnych założeń do opracowania Regulaminu
  Obornickiej Karty Seniora w nowej odsłonie (załącznik),
 • przekazanie informacji Burmistrzowi Obornik.
 1. Podjęcie intencyjnej uchwały dotyczącej utworzenia „Nowej Odsłony Obornickiej Karty Seniora”
 2. Apel do przedstawicieli władz ustawodawczych, mających uprawnienia konsultacyjne i opiniotwórcze”, a dotyczącego zmiany stanu prawnego w zakresie rozwiązań jakie wprowadza ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Apelu do przedstawicieli władz ustawodawczych, mających uprawnienia konsultacyjne i opiniotwórcze”, a dotyczące zmiany stanu prawnego w zakresie rozwiązań jakie wprowadza ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustawienia tablic informacyjnych dla ogłoszeń
 5. Zapytania do Burmistrza Obornik.
 6. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do Skrzynek Propozycji i Wniosków.
 7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 8. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 9. Zamknięcie sesji.