Rada Seniorów – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na XXVII Sesję Obornickiej Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, która odbędzie się 15 maja 2018 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Inauguracja kampanii – „Konkurs – Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki” promowanie miejsc przyjaznych seniorom znajdujących się na terenie Gminy Obornik – przyznanie Certyfikatu ogłoszonego przez Burmistrza Obornik i ORS:
 • wprowadzenie – informacja o rozpoczęcia Kampanii – Kierownik Biura Promocji i Sportu Pan Krzysztof Sroka,
 • zapoznanie z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego: ogłoszenia konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom
  w Gminie Oborniki”,
 • Schemat przebiegu konkursu „Miejsce przyjazne seniorom w Gminie Oborniki” –  prezentacja Power Point – wszelkie informacje  dotyczące konkursu oraz dokumentacji:
 • Ogłoszenie o konkursie – informacja: Znasz miejsce przyjazne seniorom? Zgłoś je do konkursu!
 • REGULAMIN Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”,
 • Formularz zgłoszenia,
 • Lista osób zgłaszających kandydaturę, (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne),
 • Zgoda na udział w konkursie o przyznanie Certyfikatu,
 • Formularz rekomendacji,
 • Formularz oceny podmiotu ubiegającego się o Certyfikat,
 • dyskusja, zapytania Gości i radnych dotyczące organizacji kampanii oraz konkursu.
 1. Teleopieka dla seniorów w Gminie Oborniki:
 • informacja dotycząca przeprowadzenia rozmów z producentem opaski
  z przyciskiem SOS i monitorujące funkcje życiowe seniorów, Firma NMT – Warszawa oraz ustalenia dotyczące wprowadzenia pilotażowego programu „ Teleopieki dla Seniorów” w Gminie Oborniki dla 20 osób: Podinspektor
   w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  Pan Błażej Matczuk,
 • informacja o przydatności i działaniu opaski SOS dla seniorów,
 • przeprowadzenie akcji informacyjno diagnostycznej w mediach oraz za pomocą ulotek wśród seniorów i mieszkańców Obornik – informacja przedstawiciela Burmistrza Obornik,
 • dyskusja, zapytania Gości i radnych,
 1. „Tanie obiady dla seniorów”:
 • informacja Burmistrza Pana Tomasza Szramy o przeprowadzonych rozmowach i wstępnych ustaleniach,
 • przeprowadzenie akcji informacyjno diagnostycznej w mediach oraz za pomocą ulotek wśród seniorów i mieszkańców Obornik – informacja przedstawiciela Burmistrza Obornik,
 • dyskusja, zapytania Gości i radnych,
 1. II Obornicki Weekend Seniorów – 14 i 15 września 2018 r. wstępne ustalenia:
 • wybór grupy Inicjatywnej – Roboczej odpowiedzialnej za organizację powyższych zadań – zgłaszanie propozycji Podmiotów mogących brać udział w II Obornickim Weekendzie Seniorów, przez zaproszonych Gości oraz członków Obornickiej Rady Seniorów,
 • ustalenie terminarza spotkań w celu opracowania szczegółowego programu II Obornickiego Weekendu Seniorów udział seniorów w II Obornickim Weekendzie Seniorów.
 1. Program Compex – innowacyjny system rehabilitacyjny skierowany do osób posiadających karty seniora w naszej gminie – Panowie: Maciej Adamczyk oraz Adrian Łazowski.
 2. Informacja na temat korzystania z Obornickiej Karty Seniora oraz informacja
  o bezpłatnym  (koszt) korzystaniu przez Seniorów 60+ i 70+ 

z Komunikacji Miejskiej w Obornikach – Sekretarz Gminy Pan Krzysztof  
            Nowacki.

 1. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, zebrane podczas dyżurów radnych oraz pisemnych wniosków mieszkańców Obornik przekazanych do Biura Rady.
 2. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do skrzynki   propozycji i wniosków mieszczącej się w Urzędzie Miejskim ( informacja Zespołu VI).
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 4. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 5. Zamknięcie sesji.