Rada Seniorów – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na XXIV Sesję Obornickiej Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności Obornickiej Rady Seniorów w roku 2017:
    • Sprawozdanie Przewodniczącego ORS,
    • dyskusja
  5. Część uroczysta związana z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.
  6. Zamknięcie sesji.