Przedszkola

Żłobek Miejski
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56a

64-600 Oborniki
Tel. (61) 29-61-544, 693 990 110
e-mail: zlobekobo@gmail.com
http://www.zlobek.oborniki.pl/
Kierownik: Barbara Szymanowicz

 

Przedszkole nr 1 „Bajeczka”
ul. Droga Leśna 29

64-600 Oborniki
Tel. (61) 29-60-932
e-mail: bajeczka.ob@interia.pl; przedszkole@bajeczka.oborniki.net.pl
http://bajeczka.oborniki.pl/
Dyrektor: Renata Kijek

 

Zespół Przedszkoli
ul. Młyńska 2b

64-600 Oborniki
Tel. (61) 29 60 428
e-mail: przedszkole2oborniki@op.pl
www.przedszkole2.oborniki.pl
http://zespolprzedszkolioborniki.szkolnastrona.pl/
Dyrektor: Małgorzata Pawlik

 

Przedszkole nr 4 „Bajka”
ul. Staszica 23

64-600 Oborniki
Tel. (61) 29-60-114
e-mail: przedszkole4@oborniki.pl
http://www.przedszkole4.oborniki.pl/
Dyrektor: Elżbieta Pauszek

 

Zespół Przedszkoli
ul. Młyńska 2a

64-600 Oborniki
Tel. (61) 29-60-277
http://www.kolorowenutki.szkolnastrona.pl/
Dyrektor: Małgorzata Pawlik

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZEDSZKOLI W OKRESIE WAKACYJNYM

TJ. OD 24.06.2019 DO 31.08.2019

 

Lp.

OKRES DYŻURU

PRZEDSZKOLE PEŁNIĄCE DYŻUR

ADRES PLACÓWKI

1.

24.06.2019 – 28.06.2019

Przedszkole Nr 1 „Bajeczka”

Przedszkole Nr 4 „Bajka”

Zespół Przedszkoli

 

2.

01.07.2019 – 19.07.2019

Przedszkole Nr 4 „Bajka”

ul. Staszica 23, Oborniki

3.

22.07.2019 – 09.08.2019

Przedszkole Nr 1 „Bajeczka”

ul. Droga Leśna 29, Oborniki

4.

12.08.2019 – 31.08.2019

Zespół Przedszkoli

ul. Młyńska 2 b, Oborniki