oferta_inwestycyjna

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

 

w sprawie:

sprostowania wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny nieruchomości brutto ogłoszonego
w dniu 13 maja 2022 r.

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLVII/571/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 kwietnia 2022 r. prostuje się zapisy umieszczone w wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny nieruchomości brutto wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl w dniu 13 maja 2022 r. w następującym zakresie:

  1. w podstawie prawnej zamiast art. 37 ust. 2 pkt 5 umieszcza się art. 37 ust. 2 pkt 6;
  2. w punkcie I wykreśla się „na rzecz użytkownika wieczystego”;
  3. niniejsze sprostowanie wydłuża termin określony w punkcie II, który będzie liczony od dnia 16 maja 2022 r.