nieruchomości

Wykaz nr 10/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

wykazu nieruchomości położonych w Obornikach stanowiących własność Gminy Oborniki, przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz do oddania w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczone zostały do oddania w użyczenie następujące nieruchomości:

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie

opis nieruchomości

przeznaczenie

okres umowy

511/1

12

PO1O/00037976/3

Oborniki

ul. Łopatyńskiego 1

–   lokal użytkowy
o powierzchni 12,60 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

do 3 lat

511/1

12

PO1O/00037976/3

Oborniki

ul. Łopatyńskiego 1

–   lokal użytkowy
o powierzchni 10,58 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

do 3 lat

1098/2

1098/3

22

PO1O/00017125/7

Oborniki

ul. marsz. J. Piłsudskiego 56A

–   lokal użytkowy
o powierzchni 202,39 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

do 3 lat

z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w dzierżawę następująca nieruchomość:

nr działki

arkusz mapy ewidencyjnej

nr KW

położenie

opis nieruchomości

przeznaczenie

okres umowy

511/1

12

PO1O/00037976/3

Oborniki

ul. Łopatyńskiego 1

–   lokal użytkowy
o powierzchni 30,71 m2;

–   lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

lokal użytkowy przeznaczony do oddania w dzierżawę

do 3 lat

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu Miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.