nieruchomości

Wykaz

Ogłoszenie Burmistrza Obornik

w sprawie:

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, położonej
w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia cen wywoławczych brutto

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVII/210/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia
30 stycznia 2012 r. Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje:

 

  1.  

Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następująca nieruchomość:

 

nr działki

powierzchnia

arkusz mapy

nr KW

położenie

opis nieruchomości

cena wywoławcza nieruchomości brutto

104/33

0,1277 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– przez teren działki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

127 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/34

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/35

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/36

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/37

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/38

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/39

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/40

0,1032 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

109 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/41

0,1017 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

107 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/42

0,1017 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

107 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/43

0,1017 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

107 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/44

0,1017 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

107 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/45

0,0933 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

99 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/51

0,1080 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

114 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/52

0,1080 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt prostokąta;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

114 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/53

0,0948 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt kwadratu ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

100 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/54

0,0952 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt kwadratu ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

101 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/56

0,0948 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt kwadratu ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

100 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/57

0,0952 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt kwadratu ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

101 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/58

0,1272 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt kwadratu ze ściętym narożnikiem;

– działka nieuzbrojona;

– przez teren działki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

127 000,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

104/60

0,1433 ha

5

PO1O/00015728/0

Dąbrówka Leśna

– nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana;

– teren płaski;

– kształt wieloboku;

– działka nieuzbrojona;

– przez teren działki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna;

– droga dojazdowa wytyczona geodezyjnie, ale nieurządzona w terenie;

– działka zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Obornikach nr XLV/365/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– działy III i IV powołanej księgi wieczystej wolne
od wpisów, które dotyczyłyby tej działki.

142 500,00 zł

 

 

+ koszt aktu notarialnego

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl oraz w gazecie o zasięgu co najmniej powiatowym.

Zgodnie z art. 34 osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art. 216 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc
    od dnia wywieszenia wykazu;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.