Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na XIV sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach IV kadencji 2017-2019, która odbędzie się  18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z VIII, X, XI i XIII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  4. Podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach w kadencji 2017-2019.
  5. Podziękowania dla członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach za działalność w MRM w kadencji 2017-2019.
  6. Wolne głosy, komunikaty, wnioski i zapytania członków Rady.
  7. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                     Przewodniczący Młodzieżowej Rady

                                                                               Miejskiej w Obornikach

 

                                                                                Mateusz Węglewski