Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Uprzejmie informuję, że VIII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

VI kadencji 2021-2023 odbędzie się

16 marca 2023 r. o godz. 9.00 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie komisji ds. Promocji. (osoba referująca: Jakub Stawujak)
 5. Powołanie komisji ds. Samorządów Uczniowskich. (osoba referująca : Patrycja Karolczak)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata do pełnienia funkcji Gminnego Rzecznika Praw Ucznia.
 7. Sprawozdanie z komisji ds. Rzecznik Praw Ucznia (osoba referująca : Jan Kicerman).
 8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Komisji ds. powołania Gminnego Rzecznika Praw Ucznia (osoba referująca : Jan Kicerman).
 9. Powołanie Komisji ds. Praw Ucznia. (osoba referująca : Jan Kicerman).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Obornickiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o utworzenie Funduszu dla Samorządów Uczniowskich Powiatu Obornickiego.
 12. Ponowienie wniosku o budowę wiat rowerowych przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kutrzeby           w Obornikach oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach. (osoba referująca : Julia Zwierzchowska).
 13. Podsumowanie WOŚP 2023.
 14. Ćwiczenie na budowanie zespołu i rozwijanie kompetencji współpracy – “Bagno”.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Miejskiej w Obornikach

     Leonard Czubała