Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach  IV kadencji 2017-2019, odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 10.00 (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ślubowanie członka MRM.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Gminnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 10. Spotkanie z posłami na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 38 – plany, oczekiwania
  i współpraca z Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach.
 11. Wolne głosy, komunikaty, wnioski i zapytania członków Rady.
 12. Zamknięcie sesji.