Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Uprzejmie informuję, że IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

VI kadencji 2021-2023 odbędzie się

8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 (piątek)

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z III sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia automatu do dokarmiania ptactwa firmy Ptasi Bufet przy elektrowni wodnej w Obornikach (osoba referująca: Gracjan Maciejewski).
  6. Prezentacja na temat turystyki.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania członków Rady.
  8. Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Młodzieżowej

Rady Miejskiej w Obornikach

Leonard Czubała