Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Zaproszenie na  IV sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

VII kadencji 2023 – 2025, która odbędzie się

23 maja 2024 r. o godz. 9.00 (czwartek)

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji do spraw Promocji.
 6. Sprawozdanie komisji ds. Praw Ucznia.
 7. Sprawozdanie komisji ds. Promocji.
 8. Sprawozdanie komisji ds. Ochrony Środowiska.
 9. Sprawozdanie komisji ds. Infrastruktury.
 10. Europejski Kongres Młodzieżowych Rad 2024 – podsumowanie.
 11. Analiza rajdu z okazji Dnia Ziemi.
 12. Działania kulturalne MRM.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

                                                                                              /-/  Kacper Henschel