Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszamy na XII (12) sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach IV kadencji 2017-2019, która odbędzie się  27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie planowanej zbiórki „Wspieramy Ochronkę Franciszek 2”.
  4. Omówienie planowanego wydarzenia „Noc Horrorów 2”.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania członków Rady.
  6. Zamknięcie sesji.