Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na III sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach V kadencji 2019-2021, która odbędzie się 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji.
3. Dyskusja o projekcie „Wielka powtórka maturalna”.
4. Dyskusja o projekcie „Filmy naszych polonistów”.
5. Prezentacja „Samorząd terytorialny”.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

Patrycja Grzechowiak

 

          

           Patrycja Grzechowiak