Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Zwołuję VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach V kadencji 2019-2021, która odbędzie się w trybie zdalnym 9 marca 2021 roku o godzinie 9.00 (wtorek).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 5. Sprawozdania z prac komisji.
 6. Zapoznanie się z opiniami Rady Miejskiej w Obornikach na temat apelu MRM w sprawie wybiegu dla psów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu karmników dla ptactwa przy zbiornikach wodnych w Obornikach.
 8. Analiza ankiety 
 9. Sprawozdanie z przeprowadzenia wydarzenia „Antywalentynki 2021”.
 10. Prezentacja na temat mapy działań MRM.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania członków Rady.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miejskiej

w Obornikach

/-/

Patrycja Grzechowiak