Młodzieżowa Rada Miejska – terminy posiedzeń

Serdecznie zapraszam na VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach IV kadencji 2017-2019, która odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej (Klaudii Nowak).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miejskiej (Franciszka Goździa).
  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej (głosowanie tajne).
  7. Wolne głosy, komunikaty, wnioski i zapytania członków Rady.
  8. Zamknięcie sesji.