Żukowo

Sołtys: Karolina Mróz

Pierwsza wzmianka źródłowa o Żukowie pochodzi z 1388 roku, kiedy było ono w opolu chojnickim i w parafii w Objezierzu. Z lustracji dóbr i innych dokumentów wynika, że w 1508 roku była tu karczma. W 1580 r. dzierżawcą dóbr był Adam Czarnkowski. Od XIV wieku aż do 1793 roku wieś należała do klasztoru joannitów poznańskich. W 1795 roku przejął ją rząd pruski.

W końcu XIX stulecia było we wsi 16 domów i 117 mieszkańców (w większości Niemców). W 1931 roku Żukowo zamieszkiwane było przez 130 ludzi w 16 domach, a w 2023 mieszkało tu 77 osób.

            Mieszkanki wsi angażują się w życie lokalnej społeczności w ramach Koła Gospodyń Wiejskich.

Żukowo Facebook