Żerniki

Sołtys: Adam Kołodziej

W przeszłości Żerniki były najprawdopodobniej osadą służebną „żerdników” i należały do grodu obronnego w Radzimiu. Pierwsza wzmianka źródłowa na temat wsi pochodzi z 1396 roku. Osada należała wówczas do Jaśka Szyrnickiego i nazywana była: Szyrnyky, Syrnyky lub Zyrnyki. W połowie XVIII wieku we wsi znajdowała się już obszerna, dwuizbowa karczma z sienią pośrodku. W połowie XIX wieku Żerniki wchodziły w skład domeny Józefa Grabowskiego z Łukowa. W Żernikach w 1980 r. powstała jako pierwsza w gminie “Solidarność” Rolników Indywidualnych.

            W 1921 roku w Żernikach żyło 140 ludzi zamieszkałych w 5 domach. Na przestrzeni kolejnych 90 lat liczba uległa więcej niż podwojeniu, do 290 mieszkańców w 2023 roku.

            Mieszkanki wsi angażują się w życie lokalnej społeczności w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Działa tu także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerniki.

Żerniki Facebook