Wymysłowo

Sołtys: Urszula Warguła

          W 1931 roku w Wymysłowie żyło 188 ludzi zamieszkujących 29 domów mieszkalnych, a do 2023 roku liczba mieszkańców spadła do 150 osób.

          Mieszkanki wsi angażują się w życie lokalnej społeczności w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Z kolei nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców czuwa oddział Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wymysłowo Facebook