Wargowo

Sołtys: Angelika Nowaczyk

            W XVI wiecznej kopii dokumentu z 1218 roku wieś zapisano pod nazwą Vargovo. W dokumencie z 1399 roku widnieje z kolei jako Wargow. Pierwsi znani nam właściciele pieczętowali się herbem Nałęcz. W późniejszych wiekach wieś należała do przedstawicieli rodzin m.in. Przosnów, Nowinów i Leliwów. O znajdującym się tam drewnianym dworku dowiadujemy się z przekazu źródłowego z 1745 roku, wtedy to właścicielem wsi był niejaki pan Gronowski. W drugiej połowie XIX wieku majątek wargowski należał do rodziny Żółtowskich.

            Dziś w Wargowie znajduje się dwór w stylu eklektycznym z dominującymi elementami barokowymi. Został on wzniesiony w 1889 roku przez hrabiego Teodora Żółtowskiego, którego rodzina zachowała dwór do początków drugiej wojny światowej. Dziś wraz z parkiem stanowi własność prywatną potomków Teodora Żółtowskiego i jest niedostępny dla zwiedzających.

            W 1931 roku w części folwarcznej i wiejskiej Wargowo zamieszkiwało 566 osób w 38 domach, a 90 lat później w 2023 roku żyło tu 469 osób.

            Mieszkanki wsi angażują się w życie lokalnej społeczności w ramach Koła Gospodyń Wiejskich.