Uścikówiec

Sołtys: Marlena Pychyńska

Powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII wieku jako Uścikowskie Olendry. Był więc osadą zamieszkaną przez kolonistów z północnozachodnich Niemiec i Niderlandów.

            Na przełomie trzeciego i czwartego dziesięciolecia XIX wieku w Uścikówku mieszkało 133 ludzi. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku Uścikówiec tworzył wraz z Berdychowem i Piaskami jedną miejscowość, zamieszkałą przez 250 mieszkańców, w większości protestantów i dwóch Żydów. W 1931 roku wg danych z Drugiego Powszechnego Spisu Ludności Uścikówiec zamieszkiwało 212 osób w 30 domach. Wg danych meldunkowych z 2023 roku we wsi żyło 201 osób, co wskazuje na powolny spadek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

            Mieszkanki wsi działają w ramach lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Uścikówiec Facebook