Urbanie

Sołtys: Zbigniew Myszkowski

            Pierwsze wzmianki o Urbaniu i jego właścicielach, jakie odczytano, pochodzą z 1793 roku. Wtedy wieś i folwark Zagaj należały do Żółtowskich z Kąsinowa, którzy zachowali ten majątek do 1840 roku. Po tym roku prawdopodobnie wszedł on w skład dominium popowskiego należącego do rodziny Bnińskich, herbu Łodzia. Urbanie z folwarkiem wróciły do rodziny Żółtowskich jeszcze w XIX wieku, lecz nie znamy roku, w którym miało to miejsce. Wiemy natomiast, że posiadali oni majątek do 1881 roku, wtedy to nowym właścicielem został Niemiec o nazwisku Abendel, a krótko po nim, bo w 1885 doktor Georg Sarazin. Ostatnim panem Urbania był od 1905 do 1946 roku Heinrich Bilstein.

            W XIX i XX wieku na terenie folwarku mieściła się cukrownia oraz mleczarnia. W 1931 roku żyło tu 239 osób zamieszkujących 10 domów. Pod względem liczby mieszkańców niewiele w Urbaniu się zmieniło na przestrzeni następnych 90 lat. W 2021 mieszkało tu 241 ludzi.

            Na terenie Urbania znajduje się dworek, który – choć nie wygląda – został zbudowany 1880 roku.