Świerkówki

Sołtys: Marek Tecław

        W 1773 roku Świerkówki należały do przedstawiciela rodziny Gronowskich, a w 1887 były częścią dóbr wargowskich rodziny Żółtowskich.

            W 2023 roku mieszkało tu 219 ludzi. Nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców czuwa oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, działa tu także lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.