Słonawy

Sołtys: Mateusz Nowak 

            Po raz pierwszy w źródłach pojawia się w oryginalnym dokumencie z 1423 roku jako palus Slonavy. Palus oznacza w języku łacińskim bagno. W późniejszych wiekach wieś określano także jako Słoniawy. W drugiej połowie XV wieku obok wsi znajdowała się osobna osada, nosiła ona nazwę Słonawy młyn. Istotnie we wsi istniał nad Wełną młyn, który, choć parokroć ulegał zniszczeniu i budowano go w różnych miejscach, przetrwał do dzisiaj. Jest nim obornicki Młyn Dahlmana. Słonawy młyn znajdowały się więc na terenie dzisiejszego miasta, a same Słonawy także miały wówczas nieco inne położenie, a gdyby zachowały je do dzisiaj, to zapewne stanowiłyby część Obornik. Dzisiejsze Słonawy powstały na przełomie XVII i XVIII wieku jako Słonawskie Olendry. Była to osada zamieszkana przez osadników z północnozachodnich Niemiec i Niderlandów.

            Pod koniec XIX wieku w Słonawach młynie i w Słonawskich Olendrach mieszkało 155 osób w 16 domach; 111 z nich było ewangelikami. W 1931 roku Słonawy zamieszkiwało 308 ludzi w 26 domach, a w 2023 roku było to 433 osoby.

            Od końca XIX do połowy XX wieku wieś słynęła z produkcji cegieł. Była wówczas przez zaborców nazywana Rotenstein (Czerwony Kamień). Nazwa Słonaw z kolei ma pochodzić od słonego akwenu, z którego korzystali dawni mieszkańcy.

            Dziś przez Słonawy prowadzi droga do lądowiska dla motolotni.