Ślepuchowo

Sołtys: Piotr Desperak

          W najstarszym dokumencie jaki odczytano, wieś widnieje pod nazwą Slepochowo. Jest to oryginalny dokument z 1417 roku. W tym czasie było własnością poznańskich Joannitów. Do 1580 majątek uległ przynajmniej częściowemu zeświecczeniu, wtedy to bowiem w regestrach podatkowych w Ślepuchowie podatki płacił niejaki Adam Czarnkowski. Po 1795 wieś przeszła w ręce niemieckie.

          W 1931 roku wieś zamieszkiwało 166 osób osiadłych w 18 domach. W ciągu 90 ostatnich lat liczba mieszkańców Ślepuchowa spadła o blisko połowę, do 86 osób w 2023 roku.

          Mieszkanki tej małej wsi organizują się w ramach działalności Koła Gospodyń Wiejskich.