Sławienko

Sołtys: Beata Bocheńska

   W oryginalnym dokumencie z 1434 roku wieś została nazwana Parwa Slawno, a więc małe Sławno. W 2023 roku mieszkało tu 128 osób.

Sławienko Facebook